Viva SVV

Samen in Rotselaar

VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging (VIVA-SVV) is een eigentijdse vrouwenorganisatie met een sterk uitgebouwd netwerk op drie niveaus: nationaal, provinciaal en lokaal in de afdelingen.


Via lokale vrijwilligers en professionele medewerkers biedt VIVA-SVV een ruim en afwisselend activiteitenaanbod. Gezondheidstips, leuke uitstapjes met het gezin, ontspanning, beweging, debat, lezingen, creativiteit en cultuur. Er is voor elk wat wils. Maar onze werking stopt niet bij activiteiten en vorming. We treden ook op als belangenverdediger van vrouwen en hun gezin. Zo houden we steeds de vinger aan de pols. Vrouwen kunnen terecht in onze dynamische afdelingen. Ook voor wie minder tijd heeft, is er een vrijblijvend programma. Want VIVA-SVV dat is verkennen, deelnemen en genieten.Meer info: www.viva-svv.be

Contactpersoon Rotselaar:

Diane Discart: 0495/21.54.10   

diane@sameninrotselaar.be


Voorzitster Viva Rotselaar: Poortmans Marina

Penningmeester: Peeters Lutgarde